Våre Sponsorer

 Steven Van Zandt og vårt talentutviklingsteam er stolte av å presentere våre sponsorer.
Uten deres støtte hadde ikke Little Stevens Blues School vært mulig å gjennomføre!

Norsk Industri er NHOs (Næringslivets Hovedorgaisasjon) største lands-forening med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlems-bedrifter. NI organiserer ca 2500 bedrifter med 130 000 ansatte, fordelt på mer enn 20 bransjer.

 

Industri Energi er et fagforbund for ansatte innen olje, gass og landbasert industri. Vi bevilger ikke penger til politiske partier. Vi er til for medlemmene. Med våre rundt 60 000 medlemmer er vi det fjerde største forbundet i LO. Forbundet har til sammen 96 ansatte fordelt på kontorene i Stavanger og Oslo.

 

Telemark fylkeskommune er en offentlig arbeidsplass med cirka 1600 ansatte. Telemark betegnes ofte som et stykke Norge i miniatyr. Fra Skagerrakkysten strekker området seg inn mot Hardangerviddas høyfjellsplatå via brede jordbruksbygder, trange daler, steile fjellsider og et mylder av vann. Kyststrekningen omfatter Langesundsfjorden med forgreininger, og en ytre kyst med omfattende skjærgård, spesielt i Kragerødistriktet.

 

Notodden Utvikling AS (NUAS) er et selskap som arbeider med nærings- og stedsutvikling i Notodden kommune. Notodden Kommune eier 57,5 prosent, Norsk Hydro 20 prosent, Tinfos AS 20 prosent samt Notodden Næringsforening 2,5 prosent. NUAS bidrar til etablering av nye arbeidsplasser, samt medvirke til forbedring av vilkår og konkurransekraft i det eksisterende næringsliv, herunder ta initiativ til og koordinere tiltak som fremmer næringsutviklingen i distriktet.

 

 

Willy Strandli’s Minnefond var etablert i 2007. Gitaristen Willy Strandli, som døde i 1992, står som en bauta i den lokale musikkhistorien. Hans betydning for det pulserende musikkmiljøet vi har på Notodden i dag, er udiskutabel.

 

 

 Hjartdalbanken er lokalbanken for Notodden og Hjartdal, og viser et sterkt, lokalt engasjement ved å støtte kulturaktiviteter for barn og unge i regionen. Hjartdalbanken er en alliansebank i Eika-gruppen, og derigjennom tilknyttet agent av Eika Kapitalforvaltning, distributør av Eika Kredittbank, distributør av Eika Forsikring, samarbeidspartner med Aktiv Eiendomsmegling, tilknyttet Norne Securities. Hjartdalbanken tilbyr alt man har behov for på både bedrifts- og privatmarkedet.